فرم تماس با رطب معراج بم


شما می توانید از طریق فرم ذیل با ما در تماس باشید.

  رطب معراج بم


  آدرس: کرمان بم نرماشیر (رستم اباد) خیابان ابن سینا

  کدپستی: 7673163205

  تلفن: 00983444270283

  00989131420450

  00989131442247

  پست الکترونیک: info@merajdates.ir

  ساعات کار رطب معراج بم


  Monday - Friday 9am to 5pm

  Saturday - 9am to 2pm

  Sunday - Closed