معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت رطب معراج با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کادر فنی از جمله کاملترین آزمایشگهای کنترل کیفی در صنعت بسته بندی خرما می باشد. تلاش مدیریت شرکت رطب معراج در تجهیز آزمایشگاه ه مدرن ترین تکنولوژی و تجهیزات به منظور بسته بندی دقیق محصول با بهترین کیفیت عرضه به بازار داخلی و خارجی است لازم به ذکر است این آزمایشگاه در برخی موارد برای تکمیل آزمایشات و همچنین کنترل نتایج بدست آمده با آزمایشگاهای مرجع همکاری می نماید.

بخش های آزمایشگاه
1. بخش شیمی: با توجه به نیاز بخش بسته بندی برای اندازه گیری میزان رطوبت خرما، شکر— ، خرمای تغییر رنگ یافته، خرمای تلقیح نشده و نارس و… فعالیت دارد
2. بخش میکروبی: این بخش آزمایشگاه در زمینه کنترل شرایط محیطی و میکروبی با بهره گیری از محیط های کیفیت تخصصی سعی در کنترل و تایید سلامت اولیه خرما و محصولات دیگر دارد.
3. بخش کنترل کیفی: نظر به اینکه رکن اصلی در صنایع بسته بندی خرما تضمین کیفیت می باشد لذا آزمایشگاه های کنترل کیفیت به عنوان یکی از اهرم های تضمینی و کنترل کیفیت نقش بسیار پر رنگ و تعیین کننده ای در این صنعت ایفا میکند.

تجهیزات آزمایشگاه شرکت رطب معراج
فور، اتوکلاو، انکوباتور، بن ماری، میکروسکوپ، کلنی کانستر، دین استارک، ترازو، بالن های حجمی و …

تصاویر آزمایشگاه