شرکت رطب معراج بم


شرکت رطب معراج بم محصولات خود را به شهرستان های تهران، تبریز، اردبیل، ارومیه، قزوین، ایلام، شهرکرد، بیرجند، بجنورد، اصفهان، رشت، کرمانشاه، مشهد، ساری، قم، سنندج و …. تحت برند های شرکت به فروش می رساند و از تمام شهرستان های کشور با اخذ ضمانتنامه های قانونی نمایندگی فروش می پذیرد.