برچسب- خرمای آلویی بم

خرمای آلویی معراج بم

طعم خرمای آلویی معراج بم به خرمای پیارم معراج بم بسیار نزدیک بوده و طعم فوق العاده خوشمزه ای دارد، دارای رطوبت پایین است و جز دسته بندی خرماهای نیمه خشک قرار می گیرد واز خرماهای منطقه حاجی آباد در استان هرمزگان است . سایز دانه های خرمای آلویی معراج بم در حدود 1.5 سانتی متر می باشد.خرمای آلویی معراج بم به صورت دانه های جدا از هم موجود بوده و به خرمای خاصویی شباهت زیادی دارد اما دارای [...]