برچسب- صادرات خرمای کلوته

خرمای کلوته معراج بم

خرمای کلوته معراج، در منطقه‌ای به نام جیرفت از مناطق کرمان کشت می‌شود و در محصولات معراج بم وجود دارد. خارک این میوه به رنگ قرمز می‌باشد و از لحاظ شکل شباها زیادی به خرمای مضافتی دارد. این خرما همواره در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد کشت می‌شود. در این دو منطقه علاوه در خرمای کلوته، مضافتی و مرادسنگی می‌توان یافت که دارای کیفیت مناسبی و از ارقام مهم تجاری هستند. کلوته از نوع میان رس است که در ماه‌های شهریور [...]