معرفی شهرستان نرماشیر


شهرستان نرماشیر در مجاورت شهرستان بم یکی از شهر های شرقی ایران است و از لحاظ موقعیت جغرافیایی از شمال به کرمان و از جنوب به ایرانشهر، چابهار و دریای عمان و از شرق به زاهدان، افغانستان و پاکستان منتهی می شود.
واقع شدن این شهرستان در مسیر جاده ترانزیتی و بین المللی شهرت خاصی به آن بخشیده است. موقعیت متغیر آب و هوایی شهرستان نرماشیر سبب شده که محصولات متنوع در این شهرستان برداشت شود که از عمده ترین آنها خرمای مضافتیمی باشد که شهرت جهانی دارد و در بین شهرستان های شرقی استان کرمان بیشترین خرمای صادراتی از نخلستان های این شهرستان صادر می شود.

narmashir-map